Akce

Akce školy pro školní rok 2019/2020

 • Výlety do přírody - Slavonín, Nemilany - po celý rok
 • Návštěva ekologických programů ve Sluňákově
 • Setkání s kozou domácí- edukační program pro děti
 • Exkurze v hasičské zbrojnici, exkurze u záchranné služby Olomouckého kraje
 • Divadelní představení v Šantovce, kině Metropol, u nás v MŠ
 • Výlet na farmu
 • Návštěvy Pevnosti poznání
 • Vyřezávání dýní na Halloween s rodiči
 • Adventní tvoření s rodiči, Vánoční besídka pro rodiče
 • Mikulášská nadílka
 • Dopoledne s canisterapii
 • Návštěva základní školy Holečkova a Roosveltova - Den otevřených dveří
 • Dětský karneval - únor 2020
 • Vítání jara - vynášení Morany
 • Hledání velikonoční slepičky
 • Čarodějnický rej
 • Besídka ke Dni matek - květen 2020
 • Zahradní slavnost a pasování předškoláků- sportovní hry na hřišti TJ Milo - červen 2020 (DDM Olomouc)
 • Výlet - červen 2020
 • hravé bubnování s prvky muzikoterapie
 • pravidelné návštěvy v domově seniorů SENECURA- projení dvou generací

Upozornění

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY O PRÁZDNINÁCH
1.ČERVENCE – 24. ČERVENCE
MŠ  Střední novosadská UZAVŘENA
27.ČERVENCE – 31. ČERVENCE
UZAVŘENY VŠECHNY MATEŘSKÉ ŠKOLY
3.SRPNA – 21. SRPNA
MŠ Střední novosadská PROVOZ
24.SRPNA – 31. SRPNA
UZAVŘENY VŠECHNY MATEŘSKÉ ŠKOLY
Školní rok začíná v úterý 1.září 2020

 

NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

TŘÍDA BROUČCI: 730 874 959
TŘÍDA VČELKY: 730 874 911 (vedoucí učitelka Martina Bubeníčková)

 

Školní jídelna Holečkova - tel.: 730 874 942  ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

 

Od 01.09.2016 lze hradit školné pouze bezhotovostním způsobem.

Číslo účtu: 2901012550/2010

Variabilní symbol: 1 (1. třída Broučci) / 2 (2. třída Včelky)

Poznámka: jméno dítěte (musí být uvedeno při každé platbě)

Splatnost: do 15. dne v měsíci

Trvalý příkaz: od 9/2018 do 6/2019- PRÁZDNINY JE NUTNÉ HRADIT HOTOVĚ V MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola
Střední Novosadská


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Fotogalerie