Akce

Akce školy pro školní rok 2020/2021

 • Výlety do přírody - Slavonín, Nemilany - po celý rok
 • Setkání s liškou obecnou- edukační program
 • Podzimní zahradní slavnost
 • Exkurze v hasičské zbrojnici, exkurze u záchranné služby Olomouckého kraje
 • Divadelní představení v Šantovce, kině Metropol, u nás v MŠ
 • Výlet na farmu
 • Návštěvy Pevnosti poznání
 • Vyřezávání dýní na Halloween s rodiči
 • Adventní tvoření s rodiči, Vánoční besídka pro rodiče
 • Mikulášská nadílka
 • Dopoledne s canisterapií, hipoterapie
 • Návštěva základní školy Holečkova a Roosveltova - Den otevřených dveří
 • Dětský karneval 
 • Vítání jara - vynášení Morany
 • Hledání velikonoční slepičky
 • Čarodějnický rej
 • Besídka ke Dni matek 
 • Zahradní slavnost a pasování předškoláků
 • Výlety
 • Hravé bubnování s prvky muzikoterapie
 • Pravidelné návštěvy v domově seniorů SENECURA- projení dvou generací

Upozornění

Školní rok začíná v úterý 1.září 2020

 

TELEFONNÍ ČÍSLA

TŘÍDA BROUČCI: 730 874 959
TŘÍDA VČELKY: 730 874 911 (vedoucí učitelka Martina Bubeníčková)

 

Školní jídelna Holečkova - tel.: 730 874 942  ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

 

Od 01.09.2016 lze hradit školné pouze bezhotovostním způsobem.

Číslo účtu: 2901012550/2010

Variabilní symbol: 1 (1. třída Broučci) / 2 (2. třída Včelky) / 3 (3.třída Koťátka)

Poznámka: jméno dítěte (musí být uvedeno při každé platbě)

Splatnost: do 15. dne v měsíci

Trvalý příkaz: od 9/2018 do 6/2019- PRÁZDNINY JE NUTNÉ HRADIT HOTOVĚ V MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola
Střední Novosadská


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Fotogalerie