Program akcí na únor 2020

31. 1. 2020

Program akcí na únor 2020

POZOR!! Z důvodů jarních prázdnin se 5. 2. 2020 neuskuteční LYŽOVÁNÍ a ostatní kroužky!!!

5. 2. 2020 KURZ 1. POMOCI PRO DĚTI

Do MŠ přijdou studenti Lékařské fakulty, oboru Záchranářství poskytnout dětem informace a ukázky týkající se 1. pomoci a záchranářství. Studenti s sebou přinesou výstroj, kterou záchranáři v terénu používají a zábavnou formou se budou dětem přiblížit první pomoc a záchranu života.

Akce se budou účastnit obě třídy, každá v jiný čas, aby si to obě třídy naplno užily!!

14. 2. PEVNOST POZNÁNÍ

Cela školka se na sv. Valentýna vypraví do Pevnosti poznání.

Broučci si prohlédnou celou Pevnost za doprovodu paní učitelek (zdarma)

Včelky mají objednaný program LABYRINT SMYSLŮ. Na akci vybíráme 50 Kč/ dítě

 

 

17. 2. KNIHOVNA MĚSTA OLOMOUCE

TŘÍDA VČELEK se vypraví do Knihovny na Náměstí republiky. Paní knihovnice bude mít pro nás připravený edukační program VEČERNÍČEK.

Vstup zdarma

19. 2. DOMOV SENIORŮ SENECURA

Tentokráte se do domova seniorů ve Slavoníně vypraví třída VČELEK s programem KARNEVAL.

V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH SE USKUTEČNÍ VE TŘÍDĚ VČELEK V 1. PATŘE SCHŮZKA RODIČŮ PŘEDŠKOLÁKŮ S PANÍ UČITELKOU 1. TŘÍDY ZŠ ROOSEVELTOVA. AKCE ZAČÍNÁ V 15. 30 HOD..

26. 2. DDM JANSKÉHO

Obě třídy se budou účastnit ekologického programu O HAVRANU UHLÍKOVI A NAFOUKANÉM SNĚHULÁKOVI. Program se bude odehrávat v domě dětí a mládeže na ulici Janského.

Třída broučků jde na 10.00 hod.

Třída včelek jde na 9.00 hod.

Program hradí MŠ

 

28. 2. KARNEVAL

V tento den se naše školka promění v ráj strašidel, kovbojů, indiánů, princezen, karkulek, a všech možných dalších pohádkových bytostí. Dopoledne je pro děti připraven program vedený klaunem.

Upozornění

Školní rok začíná v úterý 1.září 2020

 

TELEFONNÍ ČÍSLA

TŘÍDA BROUČCI: 730 874 959
TŘÍDA VČELKY: 730 874 911 (vedoucí učitelka Martina Bubeníčková)

 

Školní jídelna Holečkova - tel.: 730 874 942  ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

 

Od 01.09.2016 lze hradit školné pouze bezhotovostním způsobem.

Číslo účtu: 2901012550/2010

Variabilní symbol: 1 (1. třída Broučci) / 2 (2. třída Včelky) / 3 (3.třída Koťátka)

Poznámka: jméno dítěte (musí být uvedeno při každé platbě)

Splatnost: do 15. dne v měsíci

Trvalý příkaz: od 9/2018 do 6/2019- PRÁZDNINY JE NUTNÉ HRADIT HOTOVĚ V MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola
Střední Novosadská


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Fotogalerie