Mateřská škola
Střední Novosadská


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Akce

Akce školy pro školní rok 2022/2023

 • Výlety do přírody - Slavonín, Nemilany - po celý rok
 • Návštěvy městských knihoven s edukačními programy
 • Vyřezávání dýní a oslava svátku Halloween
 • Exkurze v hasičské zbrojnici, exkurze u záchranné služby Olomouckého kraje
 • Divadelní představení v Šantovce, kině Metropol, u nás v MŠ
 • Výlet na farmu
 • Návštěvy Pevnosti poznání
 • Vánoční jarmark a slavnostní rozsvěcování stromečku
 • Mikulášská nadílka
 • Dopoledne s canisterapií
 • Návštěva základní školy Holečkova a Roosveltova - Den otevřených dveří
 • Dětský karneval 
 • Vítání jara - vynášení Morany
 • Hledání velikonoční slepičky a velikonoční dílničky s rodiči
 • Čarodějnický rej
 • Slavnost s dílničkou ke Dni matek
 • Zahradní slavnost a pasování předškoláků
 • ekoprogramy v centru Sluňákov
 • Pravidelné návštěvy v domově seniorů SENECURA- projení dvou generací

Upozornění

TELEFONNÍ ČÍSLA

TŘÍDA BROUČCI: 730 874 959

TŘÍDA KOŤÁTEK: 704 646 314

TŘÍDA VČELKY: 730 874 911 (vedoucí učitelka Bc. Martina Bubeníčková)

Školní jídelna Holečkova - tel.: 730 874 942  ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Od 01.09.2016 lze hradit školné pouze bezhotovostním způsobem.

Od 1. 10. 2022 se zvyšuje školné na 650 Kč. Od 1. 10. 2022 prosím změňte trvalé příkazy.

Číslo účtu: 2901012550/2010

Variabilní symbol: 1 (1. třída Broučci) / 2 (2. třída Včelky) / 3 (3.třída Koťátka)

Poznámka: jméno dítěte (musí být uvedeno při každé platbě)

Splatnost: do 15. dne v měsíci

Trvalý příkaz: od 9/2022 do 6/2023- PRÁZDNINY se hradí také bezhotovostně, snížená částka.

 

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 2022/2023 jsou v termínu 23. 12.- 2. 1. 2023. MŠ je tedy otevřena do 22. 12. 2022