Mateřská škola
Střední Novosadská


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Akce

Akce školy pro školní rok 2022/2023

 • Výlety do přírody - Slavonín, Nemilany - po celý rok
 • Návštěvy městských knihoven s edukačními programy
 • Vyřezávání dýní a oslava svátku Halloween
 • Exkurze v hasičské zbrojnici, exkurze u záchranné služby Olomouckého kraje
 • Divadelní představení v Šantovce, kině Metropol, u nás v MŠ
 • Výlet na farmu
 • Návštěvy Pevnosti poznání
 • Vánoční jarmark a slavnostní rozsvěcování stromečku
 • Mikulášská nadílka
 • Dopoledne s canisterapií
 • Návštěva základní školy Holečkova a Roosveltova - Den otevřených dveří
 • Dětský karneval 
 • Vítání jara - vynášení Morany
 • Hledání velikonoční slepičky a velikonoční dílničky s rodiči
 • Čarodějnický rej
 • Slavnost s dílničkou ke Dni matek
 • Zahradní slavnost a pasování předškoláků
 • ekoprogramy v centru Sluňákov
 • Pravidelné návštěvy v domově seniorů SENECURA- projení dvou generací

Upozornění

TELEFONNÍ ČÍSLA

TŘÍDA BROUČCI: 730 874 959

TŘÍDA KOŤÁTEK: 704 646 314

TŘÍDA VČELKY: 730 874 911 (vedoucí učitelka Bc. Martina Bubeníčková)

Školní jídelna Holečkova - tel.: 730 874 942  ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Od 01.09.2016 lze hradit školné pouze bezhotovostním způsobem.

Od 1. 10. 2022 se zvyšuje školné na 650 Kč. 

Číslo účtu: 2901012550/2010

Variabilní symbol: 1 (1. třída Broučci) / 2 (2. třída Včelky) / 3 (3.třída Koťátka)

Poznámka: jméno dítěte (musí být uvedeno při každé platbě)

Splatnost: do 15. dne v měsíci

Trvalý příkaz: od 9/2022 do 6/2023- PRÁZDNINY se hradí také bezhotovostně, snížená částka.

LETNÍ PRÁZDNINY 2023

3.- 28. 7. 2023 PROVOZ MŠ STŘEDNÍ NOVOSADSKÁ

31.- 4. 8. 2023 VŠECHNY MŠ UZAVŘENY

7.- 25. 8. 2023 PROVOZ MŠ SCHWEITZEROVA (MŠ Střední novosadská uzavřena)

28.- 31. 8. VŠECHNY MŠ UZAVŘENY (přípravný týden)