Mateřská škola
Střední Novosadská


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Nabídka zájmových kroužků

Zájmové kroužky začínají na přelomu měsíce září/říjen 2020.

 

Co dětem nabízíme:

  • ANGLIČTINA vedená pedagožkou působící v jazykové škole UNISTUDIES
  • BRUSLENÍ NA IN-LINECH, a to za každého počasí (5 lekcí), kroužek pod vedením sportovní školy Newman school Olomouc v tělocvičně Arx- TJ Milo
  • LYŽOVÁNÍ- v zimních měsících pod vedením Newman school 
  • DĚTSKÁ ATLETIKA pod vedením zkušeného pedagoga RNDr. Jaroslava Bokůvky, CSc., 1x týdně
  • JUDO pro všechny děti od 3,5 let
  • HRAVÉ BUBNOVÁNÍ S PRVKY MUZIKOTERAPIE, pod vedením zkušeného muzikoterapeuta a bubeníka, pana Ivo Batouška (1x měsíčně)
  • KERAMIKA-1x 14 dnů, pod vedením paní učitelky Jany a Gábiny

 

 

Upozornění

Školní rok začíná v úterý 1.září 2020

 

TELEFONNÍ ČÍSLA

TŘÍDA BROUČCI: 730 874 959

TŘÍDA KOŤÁTEK: 704 646 314


TŘÍDA VČELKY: 730 874 911 (vedoucí učitelka Martina Bubeníčková)

 

Školní jídelna Holečkova - tel.: 730 874 942  ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

 

Od 01.09.2016 lze hradit školné pouze bezhotovostním způsobem.

Číslo účtu: 2901012550/2010

Variabilní symbol: 1 (1. třída Broučci) / 2 (2. třída Včelky) / 3 (3.třída Koťátka)

Poznámka: jméno dítěte (musí být uvedeno při každé platbě)

Splatnost: do 15. dne v měsíci

Trvalý příkaz: od 9/2018 do 6/2019- PRÁZDNINY JE NUTNÉ HRADIT HOTOVĚ V MŠ