Mateřská škola
Střední Novosadská


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Nabídka zájmových kroužků

Zájmové kroužky začínají na přelomu měsíce září/říjen 2022.

 

Co dětem nabízíme:

  • ANGLIČTINA vedená pedagogem působícím v jazykové škole UNISTUDIES
  • BRUSLENÍ NA IN-LINECH, a to za každého počasí (5 lekcí), kroužek pod vedením sportovní školy Newman school Olomouc v tělocvičně Arx- TJ Milo
  • LYŽOVÁNÍ- v zimních měsících pod vedením Newman school 
  • DĚTSKÁ ATLETIKA pod vedením zkušeného pedagoga RNDr. Jaroslava Bokůvky, CSc., 1x týdně
  • JUDO pro všechny děti od 3,5 let
  • HRAVÉ BUBNOVÁNÍ S PRVKY MUZIKOTERAPIE, pod vedením zkušeného muzikoterapeuta a bubeníka, pana Ivo Batouška 
  • KERAMIKA-1x 14 dnů, pod vedením paní učitelky Jany a Gábiny
  • ZPÍVÁNKY- 1x 14 dnů vedené paní učitelkou Martinou H.

 

 

Upozornění

TELEFONNÍ ČÍSLA

TŘÍDA BROUČCI: 730 874 959

TŘÍDA KOŤÁTEK: 704 646 314

TŘÍDA VČELKY: 730 874 911 (vedoucí učitelka Bc. Martina Bubeníčková)

Školní jídelna Holečkova - tel.: 730 874 942  ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Od 01.09.2016 lze hradit školné pouze bezhotovostním způsobem.

Od 1. 10. 2022 se zvyšuje školné na 650 Kč. 

Číslo účtu: 2901012550/2010

Variabilní symbol: 1 (1. třída Broučci) / 2 (2. třída Včelky) / 3 (3.třída Koťátka)

Poznámka: jméno dítěte (musí být uvedeno při každé platbě)

Splatnost: do 15. dne v měsíci

Trvalý příkaz: od 9/2022 do 6/2023- PRÁZDNINY se hradí také bezhotovostně, snížená částka.

LETNÍ PRÁZDNINY 2023

3.- 28. 7. 2023 PROVOZ MŠ STŘEDNÍ NOVOSADSKÁ

31.- 4. 8. 2023 VŠECHNY MŠ UZAVŘENY

7.- 25. 8. 2023 PROVOZ MŠ SCHWEITZEROVA (MŠ Střední novosadská uzavřena)

28.- 31. 8. VŠECHNY MŠ UZAVŘENY (přípravný týden)