Mateřská škola
Střední Novosadská


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

DEN OTCŮ A LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

20. 6. 2022

DEN OTCŮ A LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Vážení rodiče a všichni příznivci školky,

dne 22. 6. bychom Vás rádi srdečně uvítali na zahradě MŠ, kde se bude konat již tradiční LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY. V letošním roce bude spojená s oslavou dne otců.

Začátek v 15. 30 hod..

Občerstvení zajištěno!

Přineste s sebou pěkné počasí prosím :-)
Dokumenty ke stažení

pdf OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.pdf 67201 Kb

Upozornění

TELEFONNÍ ČÍSLA

TŘÍDA BROUČCI: 730 874 959

TŘÍDA KOŤÁTEK: 704 646 314

TŘÍDA VČELKY: 730 874 911 (vedoucí učitelka Bc. Martina Bubeníčková)

Školní jídelna Holečkova - tel.: 730 874 942  ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Od 01.09.2016 lze hradit školné pouze bezhotovostním způsobem.

Od 1. 10. 2022 se zvyšuje školné na 650 Kč. Od 1. 10. 2022 prosím změňte trvalé příkazy.

Číslo účtu: 2901012550/2010

Variabilní symbol: 1 (1. třída Broučci) / 2 (2. třída Včelky) / 3 (3.třída Koťátka)

Poznámka: jméno dítěte (musí být uvedeno při každé platbě)

Splatnost: do 15. dne v měsíci

Trvalý příkaz: od 9/2022 do 6/2023- PRÁZDNINY se hradí také bezhotovostně, snížená částka.

 

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 2022/2023 jsou v termínu 23. 12.- 2. 1. 2023. MŠ je tedy otevřena do 22. 12. 2022