Mateřská škola
Střední Novosadská


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Informace k srpnovému provozu

1. 8. 2022

Informace k srpnovému provozu

Vážení rodiče, 

dovolte mi jen několik poznámek k prázdninovému provozu u nás v MŠ.

1) PROVOZ MŠ je 6. 15- 16. 45

2) ŠKOLNÉ se hradí bezhotovostně na účet MŠ Střední novosadská (2901012550/2010), a to do 15. dne v měsíci! Školné hradíte pouze v případě, že je Vaše dítě nahlášeno k docházce a skutečně dochází do MŠ

3) provoz se bude uskutečňovat ve 2 spodních třídách (třída Broučků- 1. a Včelek- 3.), děti ze třídy Broučků a Koťátek budou spojeny ve třídě Broučků (1.) a děti ze třídy Včelek a MŠ Schweitzerova budou spojeny ve třídě Včelek (3.)

4) pokud nebude pršet, odpoledne vyzvedávejte své děti na zahradě MŠ (vchod přes parkoviště školky)

5) OBĚDY se odhlašují pouze v MŠ, na tel. čísle vedoucí 730 874 911, strava.cz nefunguje. Odhlášení oběda na následující den je třeba do 9.00 hod..

6) děti z MŠ Schweitzerova mají vyhrazené skříňky a odkládací prostor v šatně v přízemí, kde se najdou dle popsaných skříněk svým jménem

 

V případě dotazu nebo potřeby volejte, pište

 

Bc. Martina Bubeníčková

Upozornění

TELEFONNÍ ČÍSLA

TŘÍDA BROUČCI: 730 874 959

TŘÍDA KOŤÁTEK: 704 646 314

TŘÍDA VČELKY: 730 874 911 (vedoucí učitelka Bc. Martina Bubeníčková)

Školní jídelna Holečkova - tel.: 730 874 942  ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Od 01.09.2016 lze hradit školné pouze bezhotovostním způsobem.

Od 1. 10. 2022 se zvyšuje školné na 650 Kč. Od 1. 10. 2022 prosím změňte trvalé příkazy.

Číslo účtu: 2901012550/2010

Variabilní symbol: 1 (1. třída Broučci) / 2 (2. třída Včelky) / 3 (3.třída Koťátka)

Poznámka: jméno dítěte (musí být uvedeno při každé platbě)

Splatnost: do 15. dne v měsíci

Trvalý příkaz: od 9/2022 do 6/2023- PRÁZDNINY se hradí také bezhotovostně, snížená částka.

 

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 2022/2023 jsou v termínu 23. 12.- 2. 1. 2023. MŠ je tedy otevřena do 22. 12. 2022