Mateřská škola
Střední Novosadská


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Informace k srpnovému provozu

1. 8. 2022

Informace k srpnovému provozu

Vážení rodiče, 

dovolte mi jen několik poznámek k prázdninovému provozu u nás v MŠ.

1) PROVOZ MŠ je 6. 15- 16. 45

2) ŠKOLNÉ se hradí bezhotovostně na účet MŠ Střední novosadská (2901012550/2010), a to do 15. dne v měsíci! Školné hradíte pouze v případě, že je Vaše dítě nahlášeno k docházce a skutečně dochází do MŠ

3) provoz se bude uskutečňovat ve 2 spodních třídách (třída Broučků- 1. a Včelek- 3.), děti ze třídy Broučků a Koťátek budou spojeny ve třídě Broučků (1.) a děti ze třídy Včelek a MŠ Schweitzerova budou spojeny ve třídě Včelek (3.)

4) pokud nebude pršet, odpoledne vyzvedávejte své děti na zahradě MŠ (vchod přes parkoviště školky)

5) OBĚDY se odhlašují pouze v MŠ, na tel. čísle vedoucí 730 874 911, strava.cz nefunguje. Odhlášení oběda na následující den je třeba do 9.00 hod..

6) děti z MŠ Schweitzerova mají vyhrazené skříňky a odkládací prostor v šatně v přízemí, kde se najdou dle popsaných skříněk svým jménem

 

V případě dotazu nebo potřeby volejte, pište

 

Bc. Martina Bubeníčková

Upozornění

TELEFONNÍ ČÍSLA

TŘÍDA BROUČCI: 730 874 959

TŘÍDA KOŤÁTEK: 704 646 314

TŘÍDA VČELKY: 730 874 911 (vedoucí učitelka Bc. Martina Bubeníčková)

Školní jídelna Holečkova - tel.: 730 874 942  ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Od 01.09.2016 lze hradit školné pouze bezhotovostním způsobem.

Od 1. 10. 2022 se zvyšuje školné na 650 Kč. 

Číslo účtu: 2901012550/2010

Variabilní symbol: 1 (1. třída Broučci) / 2 (2. třída Včelky) / 3 (3.třída Koťátka)

Poznámka: jméno dítěte (musí být uvedeno při každé platbě)

Splatnost: do 15. dne v měsíci

Trvalý příkaz: od 9/2022 do 6/2023- PRÁZDNINY se hradí také bezhotovostně, snížená částka.

LETNÍ PRÁZDNINY 2023

3.- 28. 7. 2023 PROVOZ MŠ STŘEDNÍ NOVOSADSKÁ

31.- 4. 8. 2023 VŠECHNY MŠ UZAVŘENY

7.- 25. 8. 2023 PROVOZ MŠ SCHWEITZEROVA (MŠ Střední novosadská uzavřena)

28.- 31. 8. VŠECHNY MŠ UZAVŘENY (přípravný týden)