Mateřská škola
Střední Novosadská


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

ONLINE VÝUKA PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

2. 3. 2021

ONLINE VÝUKA PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

Haloo, halooo

v PÁTEK, 5. 3. 2021, v čase 11. 30 hod., bude poprvé probíhat on-line výuka pro předškolní děti ze třídy včelek. Prosím o stažení aplikace ZOOM. Potřebný odkaz Vám bude zaslán v pátek do emailu okolo 11.00 hod..

Prosíme všechny děti, aby si k PC nachystaly svou oblíbenou knihu (pohádky, encyklopedie, výpravné, jakékoliv.....)

Těšíme se!

Upozornění

TELEFONNÍ ČÍSLA

TŘÍDA BROUČCI: 730 874 959

TŘÍDA KOŤÁTEK: 704 646 314

TŘÍDA VČELKY: 730 874 911 (vedoucí učitelka Bc. Martina Bubeníčková)

Školní jídelna Holečkova - tel.: 730 874 942  ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Od 01.09.2016 lze hradit školné pouze bezhotovostním způsobem.

Od 1. 9. 2021 se zvyšuje školné na 500 Kč. Od 1. 9. 2021 prosím zadejte trvalé příkazy.

Číslo účtu: 2901012550/2010

Variabilní symbol: 1 (1. třída Broučci) / 2 (2. třída Včelky) / 3 (3.třída Koťátka)

Poznámka: jméno dítěte (musí být uvedeno při každé platbě)

Splatnost: do 15. dne v měsíci

Trvalý příkaz: od 9/2021 do 6/2022- PRÁZDNINY se hradí také bezhotovostně, snížená částka 250 Kč (od 7/2022)

 

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 2021/2022 jsou v termínu 23. 12.- 2. 1. 2022. MŠ je tedy otevřena do 22. 12. 2021