Mateřská škola
Střední Novosadská


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Přijaté děti do MŠ od 1. 9. 2022

18. 5. 2022

Přijaté děti do MŠ od 1. 9. 2022

Vážení rodiče, přeji pěkný den, 

moc Vám děkuji za Váš zájem o naši školičku. Každým rokem se počet zájemců rapidně navyšuje a já jsem moc ráda, že se školka líbí a děti jsou tu spokojené.

Poptávka byla bohužel natolik velká, že nebylo možné vyhovět všem. 

Rozhodnutí o nepřijetí budou doručena do vlastních rukou zákonným zástupcům dítěte.

V příloze naleznete seznam přijatých dětí od 1. 9. 2022.

Rodiče přijatých dětí budou mít 14. 6. 2022, v 15,30 hod. INFORMAČNÍ SCHŮZKU ve třídě BROUČKŮ.

Přeji pěkné dnyDokumenty ke stažení

docx rozhodnutí.docx 18675 Kb

Upozornění

TELEFONNÍ ČÍSLA

TŘÍDA BROUČCI: 730 874 959

TŘÍDA KOŤÁTEK: 704 646 314

TŘÍDA VČELKY: 730 874 911 (vedoucí učitelka Bc. Martina Bubeníčková)

Školní jídelna Holečkova - tel.: 730 874 942  ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Od 01.09.2016 lze hradit školné pouze bezhotovostním způsobem.

Od 1. 10. 2022 se zvyšuje školné na 650 Kč. Od 1. 10. 2022 prosím změňte trvalé příkazy.

Číslo účtu: 2901012550/2010

Variabilní symbol: 1 (1. třída Broučci) / 2 (2. třída Včelky) / 3 (3.třída Koťátka)

Poznámka: jméno dítěte (musí být uvedeno při každé platbě)

Splatnost: do 15. dne v měsíci

Trvalý příkaz: od 9/2022 do 6/2023- PRÁZDNINY se hradí také bezhotovostně, snížená částka.

 

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 2022/2023 jsou v termínu 23. 12.- 2. 1. 2023. MŠ je tedy otevřena do 22. 12. 2022