Mateřská škola
Střední Novosadská


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

ZÁPIS do MŠ 2023/2024

20. 3. 2023

ZÁPIS do MŠ 2023/2024

Vážení rodiče, milé děti, 

dne 3. a 4. května 2023 Vás srdečně zveme do naší krásné školičky na zápis nových kamarádů, na školní rok 2023/2024.

S sebou je nutno vzít vyplněnou přihlášku, potvrzení od lékaře a průkaz totožnosti zákonného zástupce. Přihlášku a potvrzení pro lékaře je možné vytisknout viz. přílohy níže. 

Budeme se na Vás těšit!

MŠ Střední novosadská
Dokumenty ke stažení

docx Kritéria 2023.docx 14247 Kb
docx Žádost o přijetí.docx 16342 Kb
docx Vyjádření lékaře (1).docx 16620 Kb

Upozornění

TELEFONNÍ ČÍSLA

TŘÍDA BROUČCI: 730 874 959

TŘÍDA KOŤÁTEK: 704 646 314

TŘÍDA VČELKY: 730 874 911 (zástupkyně ředitele pro MŠ Bc. Martina Bubeníčková)

Školní jídelna Holečkova - tel.: 730 874 942  ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Od 01.09.2016 lze hradit školné pouze bezhotovostním způsobem.

Od 1. 10. 2022 se zvyšuje školné na 650 Kč. 

Číslo účtu: 2901012550/2010

Variabilní symbol: 1 (1. třída Broučci) / 2 (2. třída Včelky) / 3 (3.třída Koťátka)

Poznámka: jméno dítěte (musí být uvedeno při každé platbě)

Splatnost: do 15. dne v měsíci

Trvalý příkaz: od 9/2023 do 6/2024- PRÁZDNINY se hradí také bezhotovostně, snížená částka.