Mateřská škola
Střední Novosadská


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Novinky

první stránka předchozí stránka 2| 3| 4| 5| 6| 7|    ...z 7    další stránka poslední stránka    61 - 70    celkem záznamů70
ZRUŠENÍ ŠKOLNÉHO

ZRUŠENÍ ŠKOLNÉHO

26. 3. 2020 -

Přeji krásný den, milí rodiče, 

na základě rozhodnutí Magistrátu města Olomouce bych Vás chtěla informovat o zrušení školného!!!

https://www.olomouc.eu/aktualni-informace/aktuality/25042

 

V DUBNU prosím školné NEPLAŤTE!!! Za březen Vám bude přiměřená část školného vrácena na účet.

Pokud budete chtít potvrzení OČR do zaměstnání, stačí se telefonicky ozvat a domluvíme se.

Přeji Vám pevné nervy, hodně síly a opatrujte své zdraví!

Snad brzy na viděnou...

celá aktualita »

TIPY PRO RODIČE, AKTIVITY PRO DĚTI

TIPY PRO RODIČE, AKTIVITY PRO DĚTI

19. 3. 2020 -

Pěkný čtvrtek Vám přeji, 

na základě skvělého podnětu několika maminek jsme s paní učitelkami vytvořili pro každou třídu zvlášť dokumend Word, ve kterém naleznete zhruba na 14 dní tematické pracovní listy, procvičování a vše s různým zaměřením na podporu a rozvoj skoro všech oblastí u dětí (prostorová orientace, zrakové a sluchové vnímání, rytmizace, dechová a artikulační cvičení, rozvoj jemné motoriky, apod..). Uváděny jsou i odkazy na stránky, ze kterých můžete čerpat apod.. Co se týče předškoláčků, nemusíte mít žádné obavy, Vaše děti by mohly jít do školy z fleku i zítra, ZVLÁDNEME TO!!

Budeme se snažit připravit takovýto soubor vždy na 14 dní. Budete- li cokoliv potřebovat, chtít poradit, nebo konzultovat, volejte. 

Mějte pěkné dny

celá aktualita »

UZAVŘENÍ MŠ

UZAVŘENÍ MŠ

16. 3. 2020 -

Vážení rodiče, 

s okamžitou platností jsme od zítřejšího dne, tedy 17. 3. 2020, UZAVŘENI. Přikládám vyjádření paní PhDr. Hany Fantové (vedoucí odboru školství):

"Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

na základě usnesení krizového štábu SMOl sdělujeme, že s účinností od 17.3.2020 se uzavírají MŠ pro děti."

V MŠ budu tento týden přítomna a můžete si vyzvedávat "ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ PŘI PÉČI O DÍTĚ DO 10 LET", kterou Vám potvrdím. Přijďte tedy kterýkoliv den ÚT- PÁT v čase 8,00- 10,00 hod.. Pokud nevyhovuje čas, volejte a domluvíme se. Při jakémkoliv dotazu mě určitě kontaktujte, na telefonu jsem nepřetržitě!

Moc Vám všem DĚKUJI za Vaše jednání a OCHOTU!!!

 

celá aktualita »

PROVOZ MŠ

PROVOZ MŠ

13. 3. 2020 -

Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady Olomouce zůstává provoz MŠ zachován.

Prosíme rodiče, aby DŮKLADNĚ zvážili situaci a ZDRAVOTNÍ STAV DÍTĚTE. Děti nachlazené nebudeme přijímat bez dokladu o bezinfekčnosti!!

Myslete i Vy prosím na paní učitelky!!!!

Vyjádření Magistrátu města v zastoupení pí. Bučkové:

"Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,

 

sdělujeme Vám, že na základě usnesení bezpečnostní rady města zůstávají mateřské školy zřizované SMOl nadále v provozu, pokud nedojde k zásadní změně stávající situace.

Mateřské školy nebudou přijímat děti s respiračním onemocněním - o tomto opatření informujte rodiče!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

O případných změnách Vás budeme informovat.

Naděžda Bučková
vedoucí oddělení a zástupce vedoucího odboru

Magistrát města Olomouce
Odbor školství
Oddělení rozpočtových záležitostí školství

celá aktualita »

Zrušení všech akcí MŠ

Zrušení všech akcí MŠ

11. 3. 2020 -

Milí rodiče, 

na základě nařízení Bezpečnostní rady a KHS se bohužel ruší všechny aktivity do konce měsíce března (prozatím). Angličtina a atletika poběží ve standartním režimu, další kroužky zjišťuji.

 

Děkuji za pochopení dané situace

celá aktualita »

PROVOZ MŠ

PROVOZ MŠ

10. 3. 2020 -

Vážení rodiče, 

otevírací doba MŠ se nemění!! Provoz MŠ standartně pokračuje v běžném režimu!!! Školní kuchyně je v provozu.

Vydané stanovy KHS:

Doporučení k předcházení šíření přenosných onemocnění ve školách a školských zřízeních v období se zvýšeným výskytem onemocnění dýchacích cest/taktéž k prevenci šíření onemocnění způsobených novým koronavirem.

Škola, školské zařízení

 • Zajistit neustálý kontakt s rodiči, přimět rodiče neposílat děti s příznaky onemocnění (horečka, kašel, rýma) do školy
 • Omezit kolektivní akce
 • Omezit nebo odložit pobytové akce – lyžařské kurzy, školy v přírodě apod.
 • Nezařazovat aktivity fyzicky náročné – sportovní utkání, klasifikaci fyzicky náročných úkonů v rámci tělesné výchovy, plavecký výcvik apod.
 • U umyvadel zajistit vždy prostředek na mytí rukou v dávkovači, případně desinfekční prostředek s virucidním účinkem, zajistit jednorázové osušení rukou (vše i u umyvadel i ve třídách! Ve třídách zrušit textilní ručníky). Pokud zrovna nejsou k dispozici desinfekční prostředky, pak připomenout a dohlížet alespoň na důkladné umytí rukou.
 • Pokud se u dítěte/žáka při pobytu ve škole/školském zařízení vyskytnou příznaky akutního onemocnění, zajistit jeho izolaci od ostatních za dohledu způsobilé fyzické osoby do doby předání zákonným zástupcům
 • Nespojovat třídy v mateřských školách
 • Zajistit zvýšený úklid všech prostor s desinfekcí hygienických zařízení a míst, kde se předpokládá dotyk rukou: klik, zábradlí, hraček, pomůcek…
 • Zajistit odpovídající důkladné větrání všech prostor, zejména pobytových místností
 • Ve školních družinách, mateřských školách a v ubytovacích zařízeních zajistit průběžné čištění textilních součástí vybavení a odpovídající praní prádla
 • Jakékoliv nestandartní situace konzultovat s místně příslušnou KHS
 • Průběžně sledovat informace na webu místně příslušné KHS, MZ ČR nebo SZÚ (www.khsolc.czwww.mzcr.cz, www.szu.cz)

Žáci, děti

 • Připomínat zásady obecné osobní hygieny – u mladších žáků a dětí MŠ připomínat i kontrolovat důkladné mytí rukou před jídlem, po použití WC
 • Připomínat omezení blízkých osobních kontaktů, nebo zbytečného dotýkání obličeje rukama
 • Neukusovat vzájemně ze svačin, nepít společně z lahví a hrnků, nepůjčovat si mobilní telefony, nepůjčovat si dechové hudební nástroje popř. jiné pomůcky používané ústy (výtvarná výchova)
 • Při kašli a kýchání používat k zakrytí úst hygienický kapesník (pokud není k dispozici třeba rukáv, šátek), ne ruce!

Pracovníci škol – obdobně dodržovat ve zvýšené míře zásady osobní hygieny, v případě akutních příznaků onemocnění kontaktovat registrujícího lékaře

Mateřské školy

 •  Snažit se důkladně provádět ranní filtr při příchodu dětí, při příznacích akutních příznaků onemocnění přimět rodiče neponechat dítě v MŠ
 • Na hygienických zařízeních pro děti zvolit jednorázové osušení rukou, pokud jsou používány dětské textilní ručníky, zajistit důsledně aby se nedotýkaly navzájem a děti si je nezaměňovaly
 • Pokud je zařazeno mytí zubů, zamezit vzájemnému použití zubních kartáčků nebo jejich dotýkání při uložení, nepoužívat společnou zubní pastu
 • Při organizovaných činnostech omezit blízký osobní kontakt mezi dětmi
 • Zajistit mezery mezi lůžky alespoň 40 cm
 • Zajistit mytí a desinfekci všech hraček a předmětů, u kterých je předpoklad, že by je děti vkládaly do úst

V Olomouci dne 8. 3. 2020

 

V souvislosti s výskytem viru COVID-19 (koronavirus) v České republice doporučujeme řídit se dle pokynů Krajské hygienické stanice v Olomouci. Více info http://www.khsolc.cz/files/ncov/MSMT_doporuceni.pdf

Děkujeme!

 

celá aktualita »

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

3. 3. 2020 -

V souvislosti s výskytem viru COVID-19 (koronavirus) v České republice doporučujeme řídit se dle pokynů Krajské hygienické stanice v Olomouci. Více info http://www.khsolc.cz/files/ncov/MSMT_doporuceni.pdf

Děkujeme!

celá aktualita »

ZÁPIS DO MŠ 2020

ZÁPIS DO MŠ 2020

3. 3. 2020 -

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2020/2021 proběhne ve dnech 5.- 6. května 2020 v budově MŠ. 

5. května v čase 13. 00- 16. 00

6. května v čase 8. 00- 11. 00

S sebou potvrzení od lékaře a vyplněnou přihlášku (ke stažení na www stránkách MŠ)

Těšíme se na Vás!

celá aktualita »

Program akcí na březen 2020

Program akcí na březen 2020

28. 2. 2020 -

2. 3. pondělí OD ZRNÍČKA K CHLEBÍČKU

Projektový den pro všechny děti! S paní Pacovskou společně projdou cestu, které musí zdolat zrníčko, než z něj vznikne chléb + společné pečení chleba s ochutnávkou.  PROGRAM HRADÍ MŠ

VČELKY- příchod do 8,00 hod.

BROUČCI- příchod do 8,30 hod.

11. 3. středa

1) JARNÍ PROGRAM V DOMOVĚ SENIORŮ SENECURA

Tento měsíc půjdou na návštěvu za seniory BROUČCI, kteří budou mít přichystaný jarní program plný her a cvičení. Příchod dětí do 8,15 hod..

2) NÁVŠTĚVA DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PŘEDŠKOLÁKŮ ZŠ ROOSVELTOVA

Předškoláci (jen předškoláci) se půjdou podívat s paní učitelkou do Základní školy, kde budou mít na dopoledne připravený program. PŘÍCHOD DO 8,00 HOD.!!!!  Zbytek třídy zůstává v MŠ s paní učitelkou.

 12. 3. čtvrtek

PŘEDNÁŠKA O ZUBNÍ HYGIENĚ

Studenti LF UPOL si přijdou za dětmi povyprávět, názorně a prakticky ukázat správnou péči o zoubky. Každé dítě si přinese z domu svůj zubní kartáček a nechá si ho ve skříňce.

17. 3. úterý

VOŇAVÉ HÁDANKY

Nahlédnutí do světa rostlinných esencí, které zklidňují, podporují soustředění a posilují imunitu.

Aromaterapeutický program, který je pro děti z MŠ nevšedním prožitkem a seznámením se světem rostlin hravou cestou. Program bude probíhat v každé třídě zvlášť.

Vybíráme 35 Kč/ dítě

18. 3. středa

NÁVŠTĚVA DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PŘEDŠKOLÁKŮ ZŠ HOLEČKOVA

Předškoláci (jen předškoláci) se půjdou podívat s paní učitelkou do Základní školy, kde budou mít na dopoledne připravený program.  PŘÍCHOD DO 8,00 HOD.!!!!  Zbytek třídy zůstává v MŠ s paní učitelkou.

19. 3. čtvrtek

VYNÁŠENÍ MORENY A VÍTÁNÍ JARA

ODPOLEDNE S RODIČI. Přijďte s námi vynést Morenu a užít si odpoledne. Z MŠ vycházíme v 15,00 hod.. Po návratu si na zahradě opečeme špekáčky. Špekáčky s sebou!!!!, pečivo máme a jehly na špekáčky také!!

24. 3. úterý

MUZIKOTERAPIE S BUBNOVÁNÍM S PANEM BATOUŠKEM

Účastní se obě třídy.  PROGRAM HRADÍ MŠ

celá aktualita »

Program akcí na únor 2020

Program akcí na únor 2020

31. 1. 2020 -

POZOR!! Z důvodů jarních prázdnin se 5. 2. 2020 neuskuteční LYŽOVÁNÍ a ostatní kroužky!!!!

5. 2. 2020 KURZ 1. POMOCI PRO DĚTI

Do MŠ přijdou studenti Lékařské fakulty, oboru Záchranářství poskytnout dětem informace a ukázky týkající se 1. pomoci a záchranářství. Studenti s sebou přinesou výstroj, kterou záchranáři v terénu používají a zábavnou formou se budou dětem přiblížit první pomoc a záchranu života.

Akce se budou účastnit obě třídy, každá v jiný čas, aby si to obě třídy naplno užily!!

14. 2. PEVNOST POZNÁNÍ

Cela školka se na sv. Valentýna vypraví do Pevnosti poznání.

Broučci si prohlédnou celou Pevnost za doprovodu paní učitelek (zdarma)

Včelky mají objednaný program LABYRINT SMYSLŮ. Na akci vybíráme 50 Kč/ dítě

17.2. KNIHOVNA MĚSTA OLOMOUCE

TŘÍDA VČELEK se vypraví do Knihovny na Náměstí republiky. Paní knihovnice bude mít pro nás připravený edukační program VEČERNÍČEK.

Vstup zdarma

19. 2. DOMOV SENIORŮ SENECURA

Tentokráte se do domova seniorů ve Slavoníně vypraví třída VČELEK s programem KARNEVAL.

V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH SE USKUTEČNÍ VE TŘÍDĚ VČELEK V 1. PATŘE SCHŮZKA RODIČŮ PŘEDŠKOLÁKŮ S PANÍ UČITELKOU 1. TŘÍDY ZŠ ROOSEVELTOVA. AKCE ZAČÍNÁ V 15. 30 HOD..

26. 2. DDM JANSKÉHO

Obě třídy se budou účastnit ekologického programu O HAVRANU UHLÍKOVI A NAFOUKANÉM SNĚHULÁKOVI. Program se bude odehrávat v domě dětí a mládeže na ulici Janského.

Třída broučků jde na 10.00 hod.

Třída včelek jde na 9.00 hod.

Program hradí MŠ

28. 2. KARNEVAL

V tento den se naše školka promění v ráj strašidel, kovbojů, indiánů, princezen, karkulek, a všech možných dalších pohádkových bytostí. Dopoledne je pro děti připraven program vedený klaunem.

celá aktualita »

první stránka předchozí stránka 2| 3| 4| 5| 6| 7|    ...z 7    další stránka poslední stránka    61 - 70    celkem záznamů70

Upozornění

TELEFONNÍ ČÍSLA

TŘÍDA BROUČCI: 730 874 959

TŘÍDA KOŤÁTEK: 704 646 314

TŘÍDA VČELKY: 730 874 911 (vedoucí učitelka Martina Bubeníčková)

Školní jídelna Holečkova - tel.: 730 874 942  ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

 

PROVOZ MŠ V OBDOBÍ PRÁZDNIN

1.- 23.7. - MŠ STŘEDNÍ NOVOSADSKÁ V PROVOZU

26.- 30.7. všechny MŠ UZAVŘENY

2.- 20.8. MŠ STŘEDNÍ NOVOSADSKÁ UZAVŘENA (náhradní MŠ Schweitzerova)

23.- 31.8. všechny MŠ UZAVŘENY

Školné ve výši 200 Kč (prázdninový provoz) za aktuální měsíc hradíte v dané školce. Červenec na účet MŠ Střední novosadská, srpen na účet MŠ Schweitzerova (2601012540/2010)

Od 01.09.2016 lze hradit školné pouze bezhotovostním způsobem.

Od 1. 9. 2021 se zvyšuje školné na 500 Kč. Od 1. 9. 2021 prosím zadejte trvalé příkazy.

Číslo účtu: 2901012550/2010

Variabilní symbol: 1 (1. třída Broučci) / 2 (2. třída Včelky) / 3 (3.třída Koťátka)

Poznámka: jméno dítěte (musí být uvedeno při každé platbě)

Splatnost: do 15. dne v měsíci

Trvalý příkaz: od 9/2021 do 6/2022- PRÁZDNINY se hradí také bezhotovostně, snížená částka 250 Kč (od 7/2022)