Mateřská škola
Střední Novosadská


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

O škole

zřizovatel MŠ: Statutární město Olomouc
provoz MŠ: 6:15 – 16:45 hod.
počet tříd: 3
kapacita MŠ: 50 dětí

pedagogické zajištění školy:

1. třída BROUČCI- paní učitelka Jana Stuchlíková a paní učitelka Gabriela Pokorná, Lic.

2. třída KOŤÁTKA- paní učitelka Martina Hrabovská a Mgr. Kateřina Šporiková

3. třída VČELKY- vedoucí učitelka Bc. Martina Bubeníčková a paní učitelka Bc. Markéta Ondroušková

RNDr. Jaroslav Bokůvka, CSc. - školní asistent ve třídě BROUČKŮ

provozní zajištění školy: Roušalová Erika, Brázdová Lucie

 

Naše mateřská škola sídlí v budově Základní školy na ulici Střední novosadské 50. K 1. 9. 2006 prošlo zařízení rozsáhlou rekonstrukcí s rozšířením kapacity, čímž vznikla dvojtřídní mateřská škola z původně jednotřídní. Interiér byl z velké části nově vybaven zdravotně nezávadným nábytkem, sociální zařízení bylo nově vybudováno, splňuje veškeré hygienické normy a je velmi vkusně a esteticky zařízeno. Na budovu mateřské školy navazuje rozsáhlá školní zahrada se vzrostlými stromy, zahradním domkem, pískovištěm a herními prvky, tak, aby umožňovala dětem rozmanité pohybové aktivity. Mateřská škola je umístěna na okraji města a přestože se nachází v blízkosti velké sídliště, dovoluje nám okolí poznávat krásy přírody. V nejbližším okolí teče řeka Morava lemovaná stromy a keři s možností pozorování podmínek života v přírodě. Jsme vyhledávaná mateřská škola pro děti rodičů, kteří požadují menší kolektivy dětí, pěkné prostředí, stálé pedagogické pracovnice a úzkou spolupráci s rodiči. O děti pečuje stabilní a dobře sehraný kolektiv pracovníků. Mateřskou školu navštěvují děti ve věku od 2,5 do 6-ti let. Příjímání dětí provádí vedoucí pracovník mateřské školy spolu s ředitelem ZŠ a Magistrátem města Olomouce, odborem školství.

Upozornění

TELEFONNÍ ČÍSLA

TŘÍDA BROUČCI: 730 874 959

TŘÍDA KOŤÁTEK: 704 646 314

TŘÍDA VČELKY: 730 874 911 (vedoucí učitelka Bc. Martina Bubeníčková)

Školní jídelna Holečkova - tel.: 730 874 942  ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Od 01.09.2016 lze hradit školné pouze bezhotovostním způsobem.

Od 1. 10. 2022 se zvyšuje školné na 650 Kč. Od 1. 10. 2022 prosím změňte trvalé příkazy.

Číslo účtu: 2901012550/2010

Variabilní symbol: 1 (1. třída Broučci) / 2 (2. třída Včelky) / 3 (3.třída Koťátka)

Poznámka: jméno dítěte (musí být uvedeno při každé platbě)

Splatnost: do 15. dne v měsíci

Trvalý příkaz: od 9/2022 do 6/2023- PRÁZDNINY se hradí také bezhotovostně, snížená částka.

 

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 2022/2023 jsou v termínu 23. 12.- 2. 1. 2023. MŠ je tedy otevřena do 22. 12. 2022