Mateřská škola
Střední Novosadská


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

O škole

zřizovatel MŠ: Statutární město Olomouc
provoz MŠ: 6:15 – 16:45 hod.
počet tříd: 3
kapacita MŠ: 50 dětí

pedagogické zajištění školy:

1. třída BROUČCI- paní učitelka Jana Stuchlíková a paní učitelka Gabriela Pokorná, Lic.

2. třída KOŤÁTKA- paní učitelka Martina Hrabovská a Mgr. Kateřina Šporiková

3. třída VČELKY- vedoucí učitelka Bc. Martina Bubeníčková a paní učitelka Bc. Markéta Ondroušková

RNDr. Jaroslav Bokůvka, CSc. - školní asistent ve třídě BROUČKŮ

provozní zajištění školy: Roušalová Erika, Brázdová Lucie

 

Naše mateřská škola sídlí v budově Základní školy na ulici Střední novosadské 50. K 1. 9. 2006 prošlo zařízení rozsáhlou rekonstrukcí s rozšířením kapacity, čímž vznikla dvojtřídní mateřská škola z původně jednotřídní. Interiér byl z velké části nově vybaven zdravotně nezávadným nábytkem, sociální zařízení bylo nově vybudováno, splňuje veškeré hygienické normy a je velmi vkusně a esteticky zařízeno. Na budovu mateřské školy navazuje rozsáhlá školní zahrada se vzrostlými stromy, zahradním domkem, pískovištěm a herními prvky, tak, aby umožňovala dětem rozmanité pohybové aktivity. Mateřská škola je umístěna na okraji města a přestože se nachází v blízkosti velké sídliště, dovoluje nám okolí poznávat krásy přírody. V nejbližším okolí teče řeka Morava lemovaná stromy a keři s možností pozorování podmínek života v přírodě. Jsme vyhledávaná mateřská škola pro děti rodičů, kteří požadují menší kolektivy dětí, pěkné prostředí, stálé pedagogické pracovnice a úzkou spolupráci s rodiči. O děti pečuje stabilní a dobře sehraný kolektiv pracovníků. Mateřskou školu navštěvují děti ve věku od 2,5 do 6-ti let. Příjímání dětí provádí vedoucí pracovník mateřské školy spolu s ředitelem ZŠ a Magistrátem města Olomouce, odborem školství.

Upozornění

TELEFONNÍ ČÍSLA

TŘÍDA BROUČCI: 730 874 959

TŘÍDA KOŤÁTEK: 704 646 314

TŘÍDA VČELKY: 730 874 911 (vedoucí učitelka Bc. Martina Bubeníčková)

Školní jídelna Holečkova - tel.: 730 874 942  ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Od 01.09.2016 lze hradit školné pouze bezhotovostním způsobem.

Od 1. 10. 2022 se zvyšuje školné na 650 Kč. 

Číslo účtu: 2901012550/2010

Variabilní symbol: 1 (1. třída Broučci) / 2 (2. třída Včelky) / 3 (3.třída Koťátka)

Poznámka: jméno dítěte (musí být uvedeno při každé platbě)

Splatnost: do 15. dne v měsíci

Trvalý příkaz: od 9/2022 do 6/2023- PRÁZDNINY se hradí také bezhotovostně, snížená částka.

LETNÍ PRÁZDNINY 2023

3.- 28. 7. 2023 PROVOZ MŠ STŘEDNÍ NOVOSADSKÁ

31.- 4. 8. 2023 VŠECHNY MŠ UZAVŘENY

7.- 25. 8. 2023 PROVOZ MŠ SCHWEITZEROVA (MŠ Střední novosadská uzavřena)

28.- 31. 8. VŠECHNY MŠ UZAVŘENY (přípravný týden)