Mateřská škola
Střední Novosadská


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Povinnosti rodičů

  • předat dítě po příchodu do MŠ osobně učitelce
  • odvádět a přivádět děti mohou rodiče po dohodě s učitelkou během celého dne
  • přivádět děti pouze zdravé
  • hlásit výskyt infekčního onemocnění dítěte i členů rodiny
  • hlásit veškeré ůdaje o zdravotním stavu dítěte
  • hlásit změny v osobních datech dítěte /telefon, adresa, zdravotní pojišťovna.../
  • hlásit předem známou nepřítomnost dítěte
  • platit včas veškeré poplatky související s pobytem dítěte v MŠ
  • vést děti ke slušnému chování a úctě k dospělým

Upozornění

TELEFONNÍ ČÍSLA

TŘÍDA BROUČCI: 730 874 959

TŘÍDA KOŤÁTEK: 704 646 314

TŘÍDA VČELKY: 730 874 911 (vedoucí učitelka Bc. Martina Bubeníčková)

Školní jídelna Holečkova - tel.: 730 874 942  ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Od 01.09.2016 lze hradit školné pouze bezhotovostním způsobem.

Od 1. 10. 2022 se zvyšuje školné na 650 Kč. 

Číslo účtu: 2901012550/2010

Variabilní symbol: 1 (1. třída Broučci) / 2 (2. třída Včelky) / 3 (3.třída Koťátka)

Poznámka: jméno dítěte (musí být uvedeno při každé platbě)

Splatnost: do 15. dne v měsíci

Trvalý příkaz: od 9/2022 do 6/2023- PRÁZDNINY se hradí také bezhotovostně, snížená částka.

LETNÍ PRÁZDNINY 2023

3.- 28. 7. 2023 PROVOZ MŠ STŘEDNÍ NOVOSADSKÁ

31.- 4. 8. 2023 VŠECHNY MŠ UZAVŘENY

7.- 25. 8. 2023 PROVOZ MŠ SCHWEITZEROVA (MŠ Střední novosadská uzavřena)

28.- 31. 8. VŠECHNY MŠ UZAVŘENY (přípravný týden)