Mateřská škola
Střední Novosadská


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Školní vzdělávací program

Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé dítě cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb.

Výchovně vzdělávací činnost je motivována pohádkovými příběhy, porovnáváme vlastnosti zvířátek a lidí, doplňujeme ilustracemi a obrázkovým materiálem, na kterém se účastní děti společně s učitelkami, kde je dán velký prostor pro fantazii a vlastní realizaci nápadů dětí.

Tématický blok je sestaven z šesti témat. Máme v nich zakomponován povinný obsah pěti interakčních oblastí, které respektují vývoj dítěte, tj. oblast biologickou, psychologickou, interpersonální,sociálně-kulturní a environmentální.

Školní vzdělávací program s názvem PODEJ MI RUKU, BUDEME POZNÁVAT SVĚT vychází z RVP PV a je k nahlédnutí u vedoucí učitelky.

ŠVP je rozčleněn do několika integrovaných bloků s dalšími tématy k výběru.

Integrované bloky

  1. Vítej mezi kamarády
  2. Jak chutná podzim
  3. Od lístečku ke zvonečku
  4. Než zazvoní zvoneček
  5. Paní zima čaruje
  6. Svět očima dětí
  7. Sluníčko probouzí přírodu
  8. Hody, hody, doprovody
  9. Moje rodina
  10. Hurá, jedeme na prázdniny

V rámci společných témat si mohou učitelky stanovovat a doplňovat podtémata. V případě potřeby lze témata pozměnit, doplnit, opakovat.

Charakteristiky ŠVP

1) předcházíme poruchám učení- rozvoj hrubé a jemné motoriky, rozvoj psychomotoriky a grafomotoriky, kroužel VŠEZNÁLEK (pro děti s odkladem školní docházky a děti v povinném předškolním vzdělávání)

2) řečové chvilky

3) sportovní mini školka

4) čtenář- zapojení MŠ do projektu ČTECÍ BABIČKA/ DĚDEČEK, návštěva knihoven s tematickými besedami

5) malý farmář- výlety do přírody a za zvířátky (farmy v blízkém okolí), procházky do lesů a polí

6) hurá do školy- intenzivní příprava pro předškolní děti

7) mezigenerační setkávání- propojení světa dětí a seniorů prostřednictvím mezigeneračních setkávání v domově seniorů

 

Upozornění

TELEFONNÍ ČÍSLA

TŘÍDA BROUČCI: 730 874 959

TŘÍDA KOŤÁTEK: 704 646 314

TŘÍDA VČELKY: 730 874 911 (vedoucí učitelka Bc. Martina Bubeníčková)

Školní jídelna Holečkova - tel.: 730 874 942  ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Od 01.09.2016 lze hradit školné pouze bezhotovostním způsobem.

Od 1. 9. 2021 se zvyšuje školné na 500 Kč. Od 1. 9. 2021 prosím zadejte trvalé příkazy.

Číslo účtu: 2901012550/2010

Variabilní symbol: 1 (1. třída Broučci) / 2 (2. třída Včelky) / 3 (3.třída Koťátka)

Poznámka: jméno dítěte (musí být uvedeno při každé platbě)

Splatnost: do 15. dne v měsíci

Trvalý příkaz: od 9/2021 do 6/2022- PRÁZDNINY se hradí také bezhotovostně, snížená částka 250 Kč (od 7/2022)

 

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 2021/2022 jsou v termínu 23. 12.- 2. 1. 2022. MŠ je tedy otevřena do 22. 12. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí

předchozí Leden 2022 následující
Po Út St Čt So Ne
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31