Mateřská škola
Střední Novosadská


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Školní vzdělávací program

Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé dítě cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb.

Klademe důraz na to, aby měly děti všeobecný rozhled a snažíme se jim předat maximum z různých oblastí, čímž se u dětí snažíme podporovat zvídavost, radost z poznávání nového, považovat za zajímavé, dozvídat se nové informace.

Tématický blok je sestaven z šesti témat. Máme v nich zakomponován povinný obsah pěti interakčních oblastí, které respektují vývoj dítěte, tj. oblast biologickou, psychologickou, interpersonální,sociálně-kulturní a environmentální.

Školní vzdělávací program s názvem PODEJ MI RUKU, BUDEME POZNÁVAT SVĚT vychází z RVP PV a je k nahlédnutí u vedení MŠ.

ŠVP je rozčleněn do několika integrovaných bloků s dalšími tématy k výběru.

Integrované bloky

  1. Vítej mezi kamarády
  2. Jak chutná podzim
  3. Od lístečku ke zvonečku
  4. Než zazvoní zvoneček
  5. Paní zima čaruje
  6. Svět očima dětí
  7. Sluníčko probouzí přírodu
  8. Hody, hody, doprovody
  9. Moje rodina
  10. Hurá, jedeme na prázdniny

V rámci společných témat si mohou učitelky stanovovat a doplňovat podtémata. V případě potřeby lze témata pozměnit, doplnit, opakovat.

Charakteristiky ŠVP

1) předcházíme poruchám učení- rozvoj hrubé a jemné motoriky, rozvoj psychomotoriky a grafomotoriky, kroužel VŠEZNÁLEK (pro děti s odkladem školní docházky a děti v povinném předškolním vzdělávání)

2) řečové chvilky

3) sportovní mini školka s naší tělocvičně

4) čtenář- zapojení MŠ do projektu ČTECÍ BABIČKA/ DĚDEČEK, návštěva knihoven s tematickými besedami

5) malý farmář- výlety do přírody a za zvířátky (farmy v blízkém okolí), procházky do lesů a polí, hospodaření na vlastní zahrádce na pozemku MŠ

6) hurá do školy- intenzivní příprava pro předškolní děti, přesně zaměřená a cílená díky diagnostickému programu ISOPHI

7) mezigenerační setkávání- propojení světa dětí a seniorů prostřednictvím mezigeneračních setkávání v domově seniorů ve Slavoníně

8) dopoledne s canisterapií- pravidelné setkávání s naším psím kamarádem Brooklynem

9) kutil a kutilka- vedení dětí k práci v polytechnické dílně, doplnění týdenních vzdělávacích programů

 

Upozornění

TELEFONNÍ ČÍSLA

TŘÍDA BROUČCI: 730 874 959

TŘÍDA KOŤÁTEK: 704 646 314

TŘÍDA VČELKY: 730 874 911 (vedoucí učitelka Bc. Martina Bubeníčková)

Školní jídelna Holečkova - tel.: 730 874 942  ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Od 01.09.2016 lze hradit školné pouze bezhotovostním způsobem.

Od 1. 10. 2022 se zvyšuje školné na 650 Kč. 

Číslo účtu: 2901012550/2010

Variabilní symbol: 1 (1. třída Broučci) / 2 (2. třída Včelky) / 3 (3.třída Koťátka)

Poznámka: jméno dítěte (musí být uvedeno při každé platbě)

Splatnost: do 15. dne v měsíci

Trvalý příkaz: od 9/2022 do 6/2023- PRÁZDNINY se hradí také bezhotovostně, snížená částka.

LETNÍ PRÁZDNINY 2023

3.- 28. 7. 2023 PROVOZ MŠ STŘEDNÍ NOVOSADSKÁ

31.- 4. 8. 2023 VŠECHNY MŠ UZAVŘENY

7.- 25. 8. 2023 PROVOZ MŠ SCHWEITZEROVA (MŠ Střední novosadská uzavřena)

28.- 31. 8. VŠECHNY MŠ UZAVŘENY (přípravný týden)